oktober | Week van de opvoeding [ Documentaire In Utero | Aankondiging Week van de werkstress [ Wist je dat? | agenda

Wat fijn dat ik in deze tijd leef met alle digitale mogelijkheden om contact te kunnen hebben met anderen. In de jaren dat ik in Soedan woonde had ik alleen contact met familie en vrienden via brieven die meestal al een week oud waren. Als er echt hoge nood was konden we bellen via London over de radio. Dat deed ik liever niet vanwege de slechte en onduideijke weergave. Ik wilde mijn familie in Nederland niet ongerust maken, terwijl ik alleen maar een praatje wilde maken.

Gelukkig kunnen wij wel met elkaar blijven praten en werken via de vele digitale apparaten. Ook bij Bewust Delft blijven we in gesprek met elkaar. We verwelkomen nieuwe leden, organiseren veilige en kleine bijeenkomsten of hebben online gesprekken. Kijk onderaan in de agenda of er iets voor je bij zit.
Ken je iemand voor wie deze maandagenda interessant is? Stuur deze mail gerust door.
Er is meer mogelijk dan je misschien denkt.   

In deze nieuwsbrief:

  • Week van de opvoeding
  • Documentaire In Utero vervolg
  • Vooruitblik Week van de werkstress
  • Wist je dat?
  • Agenda oktober

 

Hartelijke groet, Esther en Philo

Week van de opvoeding 5 t/m 11 oktober 2020

Wat is goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je?

De Week van de opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Marga van Holsteijn geeft in deze week verschillende workshops, een presentatie en gratis telefoongesprekken. In de presentatie ontdek je de redenen waarom er in jouw gezin (onderhuidse) spanningen zijn. En hoe je wél harmonie, liefde en ontspanning kan ervaren. Ze laat zien, horen en ervaren hoe dat met een opvoedopstelling kan. Nieuwsgierig? Kijk eens op haar profiel of in de agenda.   

Documentaire In Utero vervolg

Door de positieve reacties op de eerste bijeenkomst waarin we In Utero toonde, gaan we dit herhalen. In oktober en november hebben we een voorstelling gepland.   

In Utero gaat over de invloed van ervaringen in de baarmoeder op de gezondheid van mens en maatschappij. De film werd genomineerd voor beste documentaire  op het internationale filmfestival van Seattle. 

De entree is gratis. We vragen wel een vrijwillige bijdrage voor thee/zaalhuur. Let op! Er is plaats voor maximaal 15 personen. Aanmelden via de website op de gewenste datum. We zijn te gast bij Studio Womanhood in de Schoolstraat. 

Meer weten? Lees hieronder verder bij Wist je dat?

Vooruitblik Week van de werkstress 16-20 november

Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1.

Het doel van de Week van de Werkstress is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een gebalanceerd leven te leiden waarin werkstress niet tegen, maar juist voor hen gaat werken. Ook in deze onzekere tijden. Het centrale thema is daarom dit jaar: Blijf in balans! 

Leden van Bewust Delft bieden in OPEN allerlei activiteiren aan samen met leden van de VAK. Deze leden kun je zeker ontmoeten in november: Michel Cornelis, Marcella Hartjes, Hester Dam, Marinka de Groot, Lucy de Haas, Esther Hasselman en Philo Derks. Hou onze agenda in de gaten waar alle activiteiten komen te staan.  

Wist je dat?

De prenatale ervaringen die je in de baarmoeder opdoet, zijn de basis voor je hele verdere leven. Het is dan ook niet voor niets dat een zwangere vrouw op haar voedingspatroon en dergelijke moet letten. Maar ook het vermijden van stress is belangrijk. 

Zo’n dertig jaar geleden werd er begonnen met het verrichten van onderzoek naar het leven in de baarmoeder. Onderzoekers kwamen er onder meer achter dat vrouwen die proberen af te slanken tijdens de zwangerschap, een grotere kans hadden op het krijgen van een te vroeg geboren kindje omdat het de benodigde voedingsstoffen mist.

Daarbij hebben kinderen met een laag geboortegewicht een verhoogde kans op het ontwikkelen van diverse ziekten als suikerziekte en het krijgen van gedragsproblemen zoals ADHD, maar ook depressies komen vaker voor.

Het spanningsveld tussen de prilste behoeften van het ongeboren kind en de stressvolle omgeving waarin hun moeders en vaders leven, wordt in de film In Utero treffend verbeeld en nodigt uit tot bewustwording en dialoog. Een dialoog die gevoerd kan worden in het gezin en onder professionals, maar die ook deel uitmaakt van een brede maatschappelijke discussie over onder andere de positie van zwangere vrouwen, geboortezorg, kinderopvang en de toenemende medicalisering van gedragsproblematiek bij kinderen.

Agenda oktober