Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg verwerkt, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De door de aanbieder geplaatste informatie en de juistheid ervan is volledig onder verantwoording van de aanbieder.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Bewust Delft geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen is, noch voor de door de aanbieders georganiseerde activiteiten, diensten of producten.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de algemene inhoud en/of de werking van de site te wijzigen, te beschadigen of verwijderen. Bij constatering hiervan gelieve dit aan de co√∂rdinatoren te melden.

Bij constatering van ontoelaatbare of strafbare uitingen door de aanbieder op deze website gelieve dit aan de coördinatoren te melden. Deze zullen contact opnemen met de aanbieder en passende actie ondernemen.