Boekbespreking 'De toekomst van het sterven' door Marli Huijer

Biografie van de auteur
Prof.dr. Marli Huijer is emeritus hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter Stichting Maand van de Filosofie en columnist voor dagblad Trouw. Ze is voormalig Denker des Vaderlands (2015-2017). Ze is opgeleid tot filosoof en arts en promoveerde op het werk van Michel Foucault. Huijers onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Huijer beweegt steeds heen en weer tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie.

Over het boek
Duizenden jaren was onsterfelijkheid alleen weggelegd voor de goden. Tegenwoordig willen verouderingsdeskundigen en transhumanisten dat mensen minstens honderd jaar in gezondheid kunnen leven om vervolgens snel en pijnloos de wereld te verlaten. In werkelijkheid begint de aftakeling kort na ons pensioen en duurt dan zo’n vijftien jaar. Hoe verhouden we ons tot de laatste levensfase? Bereiden ziektes en aftakeling ons voor op de dood? Is de zorglast van de laatste levensfase nog op te brengen als de hele samenleving ouder wordt? Zijn er grenzen aan de groei van de levensduur? Bestaat er zoiets als een juist moment van sterven?

In De toekomst van het sterven onderzoekt Huijer onze omgang met veroudering en de dood, zowel op persoonlijk als maatschappelijk en politiek vlak.

Dit boek is het achtste deel in de serie ‘Vitale ideeën voor de wereld van morgen’. Deze serie behandelt levensnoodzakelijke vraagstukken en onderwerpen, telkens met het uitgangspunt: hoe willen we dat de wereld er morgen uitziet, en wat moeten we daarvoor doen? Eerder verscheen o.a. Een land van kleine buffers van Dirk Bezemer, Nederland voedselparadijs van Barbara Baarsma en Wij zijn de stad van Floor Milikowski.

 

Bespreking

Beoordelingen en meningen:
- 7
Het boek heeft geleid tot een mooi gesprek in onze groep. Dat vind ik waardevol. Bij het lezen had ik er last van dat ze m.i. teveel stelling koos en er m.i. teveel van uit ging dat “iedereen” het leven eindeloos wilde rekken.
- 8 Het boek zet je aan het denken over je levenseinde. Dat is bij mij goed gelukt. Je wordt je ervan bewust
dat je een keuze hebt. Word je de regisseur van je levenseinde of ga je onder in de medische molen. De toon is mild, niet belerend. Een goede bijdrage aan de discussie hierover.
-7 à 8 belangrijke thema’s, goed verwoord, soms provocerend. Onderdeel van de serie ‘Vitale ideeën’
-8 Vanuit de oudheid tot nu wordt in het boek geschetst hoe de mensheid met dit onderwerp om is gegaan en hoe het doodgaan of sterven in onze tijd, wel of niet benaderd of beleefd wordt.
- 5 Het boek heeft mij geen antwoorden gegeven op de vragen die ik heb.
-8 Het boek stemt tot nadenken. Er wordt vanuit verschillende oogpunten zaken aangedragen omtrent leven en sterven. Toegankelijk boek.
-7 Het boek is in heldere woorden geschreven en een aantal passages raakten mij. Ze hebben me aan het denken gezet en geven me een mildere blik naar de toekomst. De dood hoort ook bij het leven.

 

Bewust Delft Boekenclub

De boekenclub van Bewust Delft leest en bespreekt eens in de 6 weken een boek dat te maken heeft met bewust(er) leven: persoonlijke groei, welzijn, gezondheid en/of duurzaamheid.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...