Verslag Open Bijeenkomst Bewust Ouder Worden 14 april 2023

Deze eerste bijeenkomst van het project ‘Bewust Ouder Worden. Persoonlijke ontwikkeling in de derde levensfase’ is in de grote zaal op de Voorstraat 51 in Delft. Het is half twee. De stoelen staan in een kring en de koffie en thee staan klaar voor ontvangst. We hebben bijna 20 aanmeldingen en de eerste deelnemers komen ook al om half 2 binnen.
Na een welkom en een voorstelrondje start de lezing met verschillende thema’s die door Kees, Ed en Philo worden verteld, ieder met zijn/haar eigen persoonlijke ervaringen of anekdotes. Het ene thema maakt bij de deelnemers meer los dan het andere thema  en geeft aan dat er behoefte is om daarover te praten.

Na de pauze blijft iedereen in een kring staan en communiceren we met elkaar aan de hand van ‘Een gesprek op voeten’. Iemand stapt naar voren en geeft antwoord op de eerste basisvraag: ‘Wat is nu belangrijk voor je in deze derde levensfase?' Andere deelnemers kunnen laten zien of dit ook voor hen geldt door er naar toe te bewegen of juist van weg te gaan. Een mooie vorm om via deze methode elkaar te leren kennen en ook je eigen behoefte te duiden. De andere twee vragen zijn ‘Waar heb je nu behoefte aan?’ en ‘Hoe wil je je verder ontwikkelen?’.

Tijdens de afsluiting is er tijd om even te laten bezinken wat de ervaring is van deze middag. Uit de positieve reacties blijkt dat er behoefte is aan gesprekken/bijeenkomsten met elkaar over persoonlijke ontwikkeling of anderszins. De feedback en tips hieronder zijn daar een weergave van. 

Feedback en tips:

- Bij de lezing zo nu en dan ruimte maken voor 2-gesprekjes (van ieder 3-5 minuten). Dit was veel achter elkaar.
- In kleinere groepen concrete thema’s - deze 11 punten uitdiepen met elkaar. Kritisch bevragen levert meer op - inzicht van ander - door visie

Opties: 
Labyrint lopen
Workshop creatief schrijven
Eet/kookclub
Dansworkshop
Bewuste wandeling
Gezamenlijke filmbijeenkomsten, bewuste wandeling in de natuur (bosbaden)
Gezamenlijk film(-huis)bezoek (o.a. docu’s, kunstfilms etc)
Samen muziek maken 

Extra: De volgende Open Bijeenkomst zal zijn op 10 mei. Op 26 april start de eerste Dialoogbijeenkomst o.l.v. Kees Voorberg.

 

Philo Derks

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...