Boekbespreking ‘Uiteindelijk komt alles goed’ van Christina von Dreien

Over de auteur
Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft ze al blijk van een opmerkelijk inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden.

Moeiteloos gaat Christina op een heel natuurlijke manier om met diverse paranormale gaven zoals multidimensionale waarneming, helderziendheid, telepathie en telekinese. Ze heeft het vermogen om aura's te zien, contact met het hiernamaals te leggen en te communiceren met dieren en planten. Al vanaf de geboorte staat ze in een bewuste verbinding met hogere dimensies en beschavingen van het licht.

Als voorbode van een nieuwe fase in de evolutie van de mens is Christina samen met haar tweelingzus Elena op Aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden. Ze zegt: 'Het licht is al overal op de wereld. Er is alleen nog iemand nodig die op de aanknop drukt.'

Andere titels over Christina zijn : 'Christina tweeling als licht geboren' en 'Het visioen over het goede' geschreven door de moeder Bernadette von Dreien. Het derde boek 'Bewustzijn schept vrede' is door Christina zelf geschreven.
 

Over het boek
Bewust vrede scheppen
We leven in een heel vreemde en uitzonderlijke ‘coronatijd’, die in het teken staat van wereldwijde crises, angst en onzekerheid, allerlei maatregelen en protesten, en van vijanddenken en beschuldigingen over en weer.
In deze verwarrende tijd laat een jonge vrouw haar stem horen en spreekt duidelijke taal: Christina von Dreien (2001), vertegenwoordigster van een nieuwe generatie jonge mensen die ons de weg wijzen en positieve impulsen aan de mensheid geven. Haar indrukwekkende kijk opent een nieuw, breder perspectief op de huidige wereldsituatie en op de periode die voor ons ligt. Zonder de gebruikelijke clichés van dwarsdenkers en spiritualisten te gebruiken slaagt ze erin met haar eenvoudige en briljante boodschap het hart van mensen te bereiken en te raken.

Christina nodigt ons uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf: wat kun je als individu concreet bijdragen aan een positieve verandering van ons huidige destructieve en noodlijdende systeem?

- In alles het positieve zien en bevorderen
- Je openstellen voor nieuwe inzichten
- Niet bang zijn, wat er ook gebeurt
- Erop vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zal komen
- Je spirituele helpers om ondersteuning vragen
- Tevredenheid, dankbaarheid en vergeving aan de dag leggen

Christina’s oproep geeft ons kracht en vertrouwen: we kunnen en zullen voor onszelf de mooie, volmaakte wereld scheppen waarin wereldwijde vrede heerst en waar we allemaal zo naar verlangen. En dat gaan we nu doen.

Een liefdevol boekje dat ons veel moed geeft.

Bespreking
Gewoonlijk geven we het boek individueel een cijfer en van daaruit ontstaat het gesprek als we het cijfer toelichten. Dit keer waren we het erover eens dat het geen boek is voor een cijfer. Het boek is namelijk een schriftelijke weergave van de vele interviews die Christina geeft en die je op haar website nog kunt bekijken. We hebben wel een interessant gesprek gehad over het boek en de ervaring van een ieder met het lezen van dit boek.
Ervaringen:
- Het boek vond ik onaangenaam om te lezen. De zo vele generalisaties waren daarvan de oorzaak.
- Het boek vond ik lief en naïef. Veel goede wil en de intentie om de wereld (lees de mensheid) te verbeteren.
- Ik heb weinig diepgang in het boek kunnen vinden. Wel veel herhalingen. Jammer dat de schrijfster niet kan uitleggen hoe alles goed komt.
- Ik vond het een troostrijk boek in deze onzekere tijd. Bewust verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes, je eigen leven zonder anderen schade toe te brengen dan zal het samenleven in vrede op de wereld dichterbij komen.
- Uiteindelijk komt alles goed wekte mijn irritatie. Veel herhalingen. Het enige waar ik iets mee kan is de theorie van de trillingen. Die positieve invloeden zie ik wel voor me.
- Veel herhaling, overtreffende trap, waardoor het irritatie opwekte. Te veel generalisatie. Ik miste  bescheidenheid en twijfel en down to earth. Te grote woorden. Het leven is complexer en ik wil graag vanuit meerdere perspectieven kijken.
- Ik kon me niet goed vinden in haar wereld/mensbeeld. Te optimistisch, naïef en ze verliest me helemaal als het gaat over verhalen vertellers en andere wezens.

Bewust Delft Boekenclub

De boekenclub van Bewust Delft leest en bespreekt eens in de 6 weken een boek dat te maken heeft met bewust(er) leven: persoonlijke groei, welzijn, gezondheid en/of duurzaamheid.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...