Bewust Ouder Worden. Persoonlijke ontwikkeling in de 3e levensfase


Delft

We organiseren open bijeenkomsten met lezingen, uitwisseling, films en als vervolg een dialooggroep voor wie wil. Naar gelang de behoefte van de open bijeenkomsten kunnen ook andere activiteiten ontstaan zoals bijvoorbeeld bewuste wandelingen.

Ouder worden biedt nieuwe kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarvoor is het nodig dat we de vragen die in deze leeftijdsfase bij ons leven, serieus nemen en de uitdagingen aangaan. In april en mei 2023 organiseerde Bewust Delft op de Voorstraat 51 vier bijeenkomsten rond dit thema met lezingen, films en dialooggroepen. Deze bijeenkomsten zijn geevalueerd en krijgen een mooi vervolg dit najaar. In deze blog kun je hier meer over lezen.

Iedere leeftijdsfase heeft zijn eigen waarde. Iedere leeftijdsfase brengt andere uitdagingen met zich mee en daarmee andere mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. In onze tijd en in onze cultuur lijkt het soms alsof jong zijn het ideaal is, alsof mensen vooral bezig zijn zo lang mogelijk jong te blijven. Oudere mensen lijken dan niet meer mee te tellen. Het is bijvoorbeeld moeilijker om werk te vinden als je ouder wordt, omdat er een beeld heerst dat oudere mensen vaker ziek zijn en minder flexibel zijn dan jongeren. Dat beeld over ouder worden kan ook in onszelf zitten.

In werkelijkheid biedt ouder worden andere en nieuwe kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarvoor is het nodig dat we de vragen die in deze leeftijdsfase bij ons leven serieus nemen en de uitdagingen aangaan.
Hoe kijken we terug op ons leven? Kunnen we daar een rode draad in ontdekken? Welke dingen in ons leven hebben ons vreugde gebracht? Wat waren de moeilijke ervaringen en wat hebben die ons gebracht? Welke verlangens zijn vervuld en welke zijn onvervuld gebleven? Ouder worden gaat ook met verlies gepaard. Bijvoorbeeld verlies van energie,
verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies van dierbaren. Hoe gaan we met dat verlies om? Welke wensen en verlangens hebben we in deze levensfase en wat doen we daarmee? 

Een uitnodiging om mee te doen
Drie leden van het netwerk Bewust Delft zijn zelf in de derde levensfase en zijn bezig met dit thema. Ze willen dat graag samendoen met meer mensen die bewust ouder willen worden en in ontwikkeling willen blijven.

Op deze website komen alle bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden te staan. Hou de website en maandagenda dus in de gaten.

Voor de open bijeenkomsten vragen we een vrijwillige bijdrage. 
Als je hier belangstelling voor hebt ben je van harte welkom om aan een of meer activiteiten mee te doen.

Voor vragen kun je contact met een van ons opnemen. Aanmelden kan bij Kees Voorberg.
Tot ziens bij een van onze activiteiten?

Vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Bewust Ouder Worden’ Philo Derks, Ed Mos, Kees Voorberg.

Over

Tijdens een netwerkavond van Bewust Delft in januari 2023 spraken we over het thema ‘ Bewust ouder Worden. Persoonlijke ontwikkeling in de 3e levensfase'. Drie leden(>60 jaar) raakten enthousiast en zo ontstond het idee om bijeenkomsten te organiseren rondom dit thema. Bijeenkomsten waarin er ruimte is voor vragen zoals : Wat is echt belangrijk in deze fase van mijn leven? Hoe kan ik mezelf ontwikkelen? Wat kan ik met mijn talenten en ervaringen nog doen? Waar heb ik behoefte aan? De bijeenkomsten zijn open voor mensen die voor zichzelf willen onderzoeken wat ouder worden voor hen betekent. Je bent van harte welkom.

Hartelijke groet, Kees Voorberg, Ed Mos, Philo Derks

 


Bewust Ouder Worden

Kees Voorberg


Delft

Bewust Ouder Worden. Persoonlijke ontwikkeling in de 3e levensfase