16apr 2024
Open bijeenkomst: elkaar ontmoeten en thema 'ont-moeten'

Bewust Ouder Worden
Delft

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten. Een gedeelte van de middag is gericht op het thema ont-moeten. Dit keer bij de Papaver zowel binnen als buiten waar ook de gelegenheid is om een wandeling in de heemtuin te maken.

'Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven'
 

Zo rond de pensioengerechtigde leeftijd vallen allerlei verantwoordelijkheden weg. Taken en rollen die van je verlangd werden vallen weg of veranderen. Er ontstaat ruimte voor je eigen vrije keuzes en je eigen wensen. Deze nieuwe levensfase kan voor de een uitdagend zijn en de ander onzeker maken. Hoe ga ik mijn leven nu vorm geven? Wat wil ik i.p.v. wat moet ik?

Jaren geleden zei iemand tegen mij(Philo): “Wat gebruik jij vaak het woord moeten!” Ik geloofde het niet, maar toen ik er op ging letten merkte ik dat ze gelijk had. Ik probeerde heel bewust willen te zeggen ipv moeten, maar dat was niet genoeg. Van binnen moest ik van alles van mezelf. Herkenbaar?

Tijdens deze middag gaan we met oefeningen en vragen praten over omgaan met je keuzes als niets meer moet en je mag ont-moeten. Want als je niets meer moet, wat kan er dan ontstaan? 
 

Na je 65ste zijn ontmoetingen misschien minder vanzelfsprekend.  

We willen mensen de gelegenheid geven om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Dat kan ook tijdens een wandeling in de heemtuin van de Papaver. Door gesprekken en ontmoetingen kun je vragen en thema's die jou bezighouden bespreken met anderen. Misschien kan er in de gesprekken iets ontstaan of geeft het inzicht over wat je bezig houdt of waar je je verder in wilt verdiepen Daarmee ontstaat de mogelijkheid om van een idee iets concreet te gaan maken. Je bent namelijk niet de enige die ouder wordt ;). 
 

Datum: dinsdag 16 april van 14.00-16.30 uur.
Inloop vanaf 13.45 uur. Start programma om 14.00 uur. 
Locatie: de Papaver Korftlaan 6 in Delft
Voor de routebeschrijving zie de website https://papaverdelft.nl/contact/

Aanmelden is noodzakelijk en kan met een mail naar bewustouderworden@gmail.com. 
Toegang is gratis. We vragen alleen een vrijwillige (contante) bijdrage. 

 

Hartelijke groet,

Marijke Kamminga en Philo Derks (begeleiders van deze middag)

 

De volgende open bijeenkomsten zijn op
- dinsdagmiddag 7 mei (thema 'Aandacht als mogelijkheid') en
- woensdagmiddag 12 juni (thema is nog open) en deze bijeenkomsten zijn op de Voorstraat 51 in Delft.

 

Achtergrondinformatie
Ouder worden biedt andere en nieuwe kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarvoor is het nodig dat we de vragen die in deze leeftijdsfase bij ons leven serieus nemen en de uitdagingen aangaan.
Hoe kijken we terug op ons leven? Kunnen we daar een rode draad in ontdekken? Welke dingen in ons leven hebben ons vreugde gebracht? Wat waren de moeilijke ervaringen en wat hebben die ons gebracht? Welke verlangens zijn vervuld en welke zijn onvervuld gebleven? Ouder worden gaat ook met verlies gepaard. Bijvoorbeeld verlies van energie, verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies van dierbaren. Hoe gaan we met dat verlies om? Welke wensen en verlangens hebben we in deze levensfase en wat doen we daarmee? 

Wij, als leden van de werkgroep ‘Bewust Ouder Worden’ zijn zelf in de derde levensfase en zijn bezig met dit soort vragen. We willen dat graag samendoen met meer mensen die graag bewust ouder willen worden en in ontwikkeling willen blijven, ook nu we ouder worden.

De open bijeenkomsten zijn bedoeld ter inspiratie, dialoog en als mogelijke opstap naar andere activiteiten. 

Hartelijke groet, Kees Voorberg, Diana de Bruijn en Philo Derks 

Informatie

16 apr 2024
14.00 - 17.00
We vragen alleen een vrijwillige (contante) bijdrage
Minimaal 15 deelnemers.
Maximaal 25 deelnemers.

Waar?

De Papaver
Korftlaan 6
2616 LJ Delft

Contact

  • bewustouderworden AT gmail DOT com
Open bijeenkomst: elkaar ontmoeten en thema ont-moeten