BuitenWerkt | Kom op adem in de natuur | (Ont)-moeten in de groene sportschool

Margriet Knospe
Delft

Een groene omgeving biedt rust, maakt het hoofd leeg, laat mensen weer terugkomen bij hun basis en nodigt uit tot bewegen. Op Landgoed Buitenleeft wordt gewerkt aan jezelf, met hulp van de natuur.

Op Landgoed Buitenleeft wordt gewerkt; gewerkt aan jezelf, gewerkt aan het leren kennen van jouw patronen en drijfveren met behulp van de natuur.

Wij hebben een ontmoetingsplek gecreëerd waar mensen zich kunnen ontdoen van fysieke en psychologische klachten zodat ze beter voor zichzelf en de natuur om haar heen leren zorg dragen en bovenal waar zij zich welkom en ontvangen voelen.

Met als doel een sneller herstel doordat je jouw eigen ruimte mag innemen zodat je weer in contact komt met jouw waren natuur in combinatie met de juiste hulp en echte aandacht in de vorm van een multidisiplinaire aanpak. 

 

Een groene omgeving biedt rust, maakt het hoofd leeg, laat mensen weer terugkomen bij hun basis en nodigt uit tot bewegen

 

Sinds enkele jaren wordt in de reguliere zorg onderkend dat een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen (natuur als ‘groen medicijn’). Mensen met depressies, burn-out of traumatische ervaringen hebben baat hebben bij de lijfelijke aanwezigheid en inspanning in de buitenlucht, en met het daadwerkelijk met de voeten in de aarde staan. Deze positieve correlatie wordt laatste jaren zowel nationaal als internationaal wetenschappelijk ondersteund.

Over Margriet Knospe

Van buiten word je beter

BuitenLeeft biedt een plek waar je met je handen in de grond kunt wroeten, waar je planten kunt zaaien, zien groeien en oogsten. Maar waar je ook gewoon kunt genieten en ontspannen, of kunt herstellen van een moeilijke periode in je leven, al dan niet in contact met anderen. Uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur gezond is voor mensen. Een groene omgeving biedt rust, maakt het hoofd leeg en nodigt uit tot bewegen. Mensen met depressies, burn-out of traumatische ervaringen hebben baat bij de lichamelijke inspanning in de buitenlucht en het daadwerkelijk met de handen in de aarde werken.

Margriet Knospe is oprichter en bestuurslid van Stichting BuitenLeeft. Zij heeft een achtergrond in zowel de biologisch-dynamische land- en tuinbouw als in de persoonlijke begeleiding.


BuitenWerkt

Margriet Knospe

Middelweg 1a
2616 LV Delft

Lid van beroepsvereniging

BuitenWerkt | Kom op adem in de natuur | (Ont)-moeten in de groene sportschool