Verbindende communicatie

Monique Toonen
Delft

Verbindende communicatie is gericht op contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart.

Wil je leren om op een vruchtbare manier duidelijk te maken wat je wilt en waar je last van hebt ?

Wil je goed om kunnen gaan met boosheid van anderen en boosheid van jezelf ? Wil je leren hoe je op een positieve manier kunt omgaan met negatieve gevoelens en gedachten ?

Wil je minder oordelend en meer mededogend naar de wereld en jezelf kijken ?

Wil je bijdragen aan meer vrede in de wereld terwijl je begint bij jezelf?

Verbindende Communicatie (gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg) kan jou helpen om bovenstaande doelen en meer te bereiken. 

Verbinding in plaats van strijd en macht

Verbindende communicatie richt zich op verbinding in plaats van op strijd en machtsuitoefening. Het is gericht op contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart. Het helpt je de menselijkheid van de ander en van jezelf steeds opnieuw weer te zien.

Verbindende Communicatie is gebaseerd op eenvoudige principes. In de praktijk blijken die niet altijd gemakkelijk om toe te passen. We zijn erg gewend aan onze ‘gewone’ manier van communiceren. Iets wat in jaren ingesleten is, leer je niet snel weer af. 

In een cursus of workshop kun je kennis maken met deze manier van communiceren die jouw leven en dat van anderen mooier maakt.

Individuele coaching is ook mogelijk.

Over Monique Toonen

Na eerst werkzaam te zijn geweest als sociaal wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van vrouwenemancipatie en wonen, ben ik mij bezig gaan houden met het begeleiden van mensen. Ik heb zo'n 1000 mensen begeleidt bij het vinden van werk, als trainer en coach op het gebied van beroepenoriëntatie, solliciteren en loopbaanbegeleiding. Vervolgens heb ik mij toegelegd op het verbinden van mensen. Het gaat om verbinden met elkaar en met zichzelf. Ik ben  dialoogprocesbegeleider, trainer Verbindende Communicatie, Coach, Facilitator van Restorative Circles en Attitudinal Healing facilitator. Mijn ideaal is dat mensen meer vrede gaan ervaren in zichzelf en in relaties met anderen.

Ik ben moeder van 2 volwassen kinderen en trotse oma van een kleinkind. Grootste uitdaging voor mij is verbindend communiceren met degenen die mij het meest na staan! Zij bieden mij elke dag de gelegenheid om hierin te oefenen.


Echte Communicatie

Monique Toonen

Spreeuwenstraat 21
2623 GV Delft

Verbindende communicatie