Conflictcoaching met Echte Communicatie

Monique Toonen
Delft

Hersteldialoog bij conflicten en verstoorde relaties, gericht op het herstellen van de relaties en het maken van een plan waardoor ieders leven verrijkt wordt.

In een situatie waarin mensen zich benadeeld of gekrenkt voelen door een gebeurtenis kan de communicatie verstoord of verbroken zijn. Dit heeft niet alleen invloed op de direct betrokkenen, maar ook op de mensen erom heen.

Voorbeelden zijn: familieruzie’s, conflicten op het werk, verstoorde relaties in een straat of buurt tussen verschillende groeperingen, pesten op school. In een dergelijke situatie kan een hersteldialoog uitkomst bieden.

In principe kan ieder die zich geraakt voelt door wat er gebeurt is aan de hersteldialoog deel nemen: het is een groepsgesprek.

Een hersteldialoog is niet gericht op het vinden van een ‘schuldige’. Het is gericht op het herstellen van de relaties en het maken van een plan waardoor ieders leven verrijkt wordt.

Voorafgaand aan de hersteldialoog worden de deelnemers geïnformeerd over doel en werkwijze en worden ze gevraagd om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst waar de hersteldialoog plaats vindt, kan ieder zijn gevoelens omtrent hetgeen er gebeurt is uiten. Ook kan men elkaar laten weten waarom men deed wat men deed.

Door elkaar te vertellen wat er bij ieder leeft en door hier echt naar te luisteren ontstaat er begrip en ruimte voor elkaar.

Ten slotte wordt er een plan gemaakt met afspraken hoe men verder gaat na de hersteldialoog.

Ook wordt er een afspraak gemaakt voor een latere bijeenkomst om te kijken of de afspraken zijn nagekomen en of deze afspraken werken.

Resultaten van een hersteldialoog kunnen zijn dat mensen zich gezien en gehoord voelen, pijnlijke gevoelens geuit zijn, mensen zich opgelucht voelen, er een plan komt waar iedereen wat aan heeft en relaties hersteld en verbeterd worden.

Een hersteldialoog wordt georganiseerd op aanvraag.

Hersteldialoog is gebaseerd op Restorative Circles van Dominic Barter

Over Monique Toonen

Na eerst werkzaam te zijn geweest als sociaal wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van vrouwenemancipatie en wonen, ben ik mij bezig gaan houden met het begeleiden van mensen. Ik heb zo'n 1000 mensen begeleidt bij het vinden van werk, als trainer en coach op het gebied van beroepenoriëntatie, solliciteren en loopbaanbegeleiding. Vervolgens heb ik mij toegelegd op het verbinden van mensen. Het gaat om verbinden met elkaar en met zichzelf. Ik ben  dialoogprocesbegeleider, trainer Verbindende Communicatie, Coach, Facilitator van Restorative Circles en Attitudinal Healing facilitator. Mijn ideaal is dat mensen meer vrede gaan ervaren in zichzelf en in relaties met anderen.

Ik ben moeder van 2 volwassen kinderen en trotse oma van een kleinkind. Grootste uitdaging voor mij is verbindend communiceren met degenen die mij het meest na staan! Zij bieden mij elke dag de gelegenheid om hierin te oefenen.


Echte Communicatie

Monique Toonen

Spreeuwenstraat 21
2623 GV Delft

Conflictcoaching met Echte Communicatie