Samen werken aan de verduurzaming van Delft!

015 Duurzaam / Duurzaam Delft
Delft

Wij zetten ons in voor het verduurzamen van Delft. Samen met de bewoners werken we samen, in de wijk en bij hen thuis, aan een duurzame toekomst. Nieuwsgierig wat dit precies betekent?

Wij zetten ons in voor het verduurzamen van Delft.

We beginnen klein, in de wijk, in de buurt en bij bewoners thuis. Als je interesse hebt komen we ook bij je thuis.
Daarvoor gaan we met bewoners in gesprek en ontwikkelen activiteiten om samen heel concreet aan een toekomstbestendig Delft te kunnen werken. 

Over 015 Duurzaam

Klimaatverandering is groot, abstract en ver weg. 015Duurzaam richt zich daarom op dingen die iedereen in zijn directe omgeving zelf kan doen om bij te dragen aan de toekomst van onze planeet. Kleine maatregelen die goed zijn voor jouw portemonnee en voor de wereld van morgen. Iedere Delftenaar kan zelf een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen en zo de stad mooier, beter en leefbaarder maken.

 

Over Deelstroom Delft

Wij zetten ons in voor de verduurzaming van Delft. Duurzame energie, duurzame mobiliteit, groenere en schonere omgeving: er zijn genoeg aspecten die beter en duurzamer kunnen en moeten. Onze focus ligt bij het ontwikkelen van zonnedaken met behulp van de postcoderoosregeling. Op deze manier kunnen huurders en mensen met huizen waar geen panelen op kunnen ook eigen groene energie opwekken. Zo hopen we mensen, door zelf energie op te wekken, bewust te laten worden van hun energieverbruik en actief te betrekken bij de energietransitie.

 

Over 015 Duurzaam / Duurzaam Delft

Claudia is bestuursvoorzitter van de Coöperatie Deelstroom Delft.

Ze beschrijft zichzelf op LinkedIn als creatief, resultaatgericht, communicatief en een nieuwsgierige geest. Haar passie is het creëren van een duurzamere wereld.

"Samen bouwen aan een rechtvaardiger toekomst, een gezonder leefomgeving en de energievoorzieningen van de toekomst."


Deelstroom Delft / 015 Duurzaam

Claudia Hofemann

Korftlaan 6
2616 LJ Delft

Samen werken aan de verduurzaming van Delft!