04nov 2024
Bijeenkomst 'Anders kijken naar de dood'

Bewust Ouder Worden
Delft

Bijeenkomst waarin we het interview met Susanne Duijvestein uit de serie 'De Verwondering' gaan zien. N.a.v. van deze uitzending gaan we met elkaar in gesprek.

Susanne Duijvestein had het voor elkaar: cum laude afgestudeerd en een bloeiende carrière bij een gerenommeerde bank. Toen kwam de vraag: ‘als ik honderd mag worden, waar wil ik dan dat mijn leven over ging?’ Ze kwam tot de conclusie dat ze werk wilde maken van haar grote passie: de dood. Ze spreekt erover met Annemiek Schrijver in De verwondering.

Als klein meisje had uitvaartbegeleider Susanne Duijvestein al een fascinatie met de dood. Ze bestudeerde dode vogels en insecten, en al de levende organismen die hierop afkwamen. Zo leerde ze al vroeg dat de dood altijd nieuw leven aantrekt. Angst voor de dood had ze nooit. Sterker nog: het idee van de dood voelde vertrouwd en als thuiskomen.

 

 - hieronder een kleine tekst van haar website - 

Een zachte dood, een natuurlijk afscheid

'Voor mij betekent de dood een hereniging met de bron van het leven. Oneindige liefde, eenheid, vrede en licht. Dit is een tegengesteld beeld van hoe de dood ons in het westen wordt gepresenteerd: grimmig, duister en iets waar we bang voor zouden moeten zijn. Ik voel in mijn werk vooral een roeping om een ander verhaal en een ander beeld van de dood te tonen. Een zachter, liefdevoller beeld, gebaseerd op de studies van onder anderen Pim van Lommel, dat ons verbindt met al het leven en héél het leven.

Met deze inspiratie heb ik mijn werk laten groeien tot een leerpraktijk waarin ik mensen op allerlei manieren bewust wil maken van de betekenis van de dood, afscheid nemen en rouwen, in verbinding met onze natuur en met een groter geheel.'

- Susanne Duijvestein - 


Na het bekijken van de uitzending gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en vragen.
 

Plaats: OPEN, Vesteplein
Datum en Tijd:  maandag 4 november.  Inloop vanaf 10.00 uur.
Het programma duurt van 10.15 -12.30 uur
We vragen geen toegangsprijs, maar wel een kleine, contante vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee.
Aanmelding vooraf is noodzakelijk op bewustouderworden@gmail.com


Hartelijke groet,
Wil Schuite en Philo Derks (begeleiders van deze bijeenkomst)

 

Achtergrondinformatie
Ouder worden biedt andere en nieuwe kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarvoor is het nodig dat we de vragen die in deze leeftijdsfase bij ons leven serieus nemen en de uitdagingen aangaan.
Hoe kijken we terug op ons leven? Kunnen we daar een rode draad in ontdekken? Welke dingen in ons leven hebben ons vreugde gebracht? Wat waren de moeilijke ervaringen en wat hebben die ons gebracht? Welke verlangens zijn vervuld en welke zijn onvervuld gebleven? Ouder worden gaat ook met verlies gepaard. Bijvoorbeeld verlies van energie, verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies van dierbaren. Hoe gaan we met dat verlies om? Welke wensen en verlangens hebben we in deze levensfase en wat doen we daarmee? 

Wij, als leden van de werkgroep ‘Bewust Ouder Worden’ zijn zelf in de derde levensfase en zijn bezig met dit soort vragen. We willen dat graag samendoen met meer mensen die graag bewust ouder willen worden en in ontwikkeling willen blijven, ook nu we ouder worden.

De open bijeenkomsten zijn bedoeld ter inspiratie, dialoog en als mogelijke opstap naar andere activiteiten. 

Hartelijke groet, Kees Voorberg, Diana de Bruijn en Philo Derks 

Informatie

04 nov 2024
10.00 - 12.30
We vragen alleen een vrijwillige (contante) bijdrage

Waar?

OPEN
Vesteplein
Delft

Contact

  • bewustouderworden AT gmail DOT com
Bijeenkomst Anders kijken naar de dood

Wat doe ik nog meer?

Bewust Ouder Worden
16sep
Workshop
Open bijeenkomst, thema : Fysiek en mentaal gezond ouder worden. Hoe doe je dat goed?
Bewust Ouder Worden
Delft
Ze zeggen wel eens: “Ouderdom komt met gebreken”. Wij hebben soms ook het gevoel dat we kwetsbaarder worden.  Zowel mentaal als fysiek. In deze bijeenkomst denken we na en praten we over hoe jij je eigen gezondheid ervaart.
Bewust Ouder Worden
10dec
Workshop
Open bijeenkomst met een thema (thema staat nog open)
Bewust Ouder Worden
Delft
Deze bijeenkomst is om elkaar te ontmoeten. Een deel van de middag wordt gebruikt om een thema (thema staat nog open) te bespreken.
Bewust Ouder Worden
30sep
Film
Bijeenkomst thema 'De laatste 1000 dagen'
Bewust Ouder Worden
Delft
Bijeenkomst waarin we een interview met Machteld Huber over 'De laatste 1000 dagen' gaan zien. N.a.v. van deze uitzending gaan we met elkaar in gesprek.
Bewust Ouder Worden
11nov
Workshop
Open bijeenkomst met het thema: Acceptatie en Loslaten
Bewust Ouder Worden
Delft
In deze bijeenkomst gaan we ons verdiepen in het thema Acceptatie en Loslaten.
Centra voor Bewustwording
Bewust Ouder Worden. Persoonlijke ontwikkeling in de 3e levensfase
Delft
We organiseren open bijeenkomsten met lezingen, uitwisseling, films en als vervolg een dialooggroep voor wie wil. Naar gelang de behoefte van de open bijeenkomsten kunnen ook andere activiteiten ontstaan zoals  workshops over verschillende thema's.
Bewust Ouder Worden
15okt
Workshop
Open bijeenkomst. Thema staat nog open
Bewust Ouder Worden
Delft
Judith Tegelaers
02okt
Workshop
Ouder worden met Mindfulness
Judith Tegelaers
Delft
Een serie van 5 bijeenkomsten Mindfulness gericht op ouderen vanaf ongeveer 60 jaar.